Hotărârile Consiliului Local

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 229 / 2018

privind exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara

HCL 228 / 2018

privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA" și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 227 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA"

HCL 226 / 2018

privind aprobarea propunerii de Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane, a propunerii de Caiet de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Hunedoara, a propunerii de Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Hunedoara, a Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public din municipiul Hunedoara și a Studiului de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public din municipiul Hunedoara și achiziția de mijloace de transport ecologice

HCL 225 / 2018

privind aprobarea documentului „Politica de parcare publică în aria de impact a proiectului Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Vest"

HCL 224 / 2018

privind aprobarea documentului „Politica de parcare publică în aria de impact a proiectului Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Est"

HCL 223 / 2018

privind aprobarea documentului „Politica de parcare publică în aria de impact a proiectului Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul Central"

HCL 222 / 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Vest"

HCL 221 / 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Est"

HCL 220 / 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul Central"

HCL 219 / 2018

privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 435/2017 privind "Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2016-2023"

HCL 218 / 2018

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.06.2018 - 31.07.2018

HCL 217 / 2018

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor parcele de teren - lot 36D, 2579 mp, nr. cad. 65595, lot 36E, 1582 mp, nr. cad. 67294, lot 23A, 1373 mp, nr. cad. 65908 și lot 23, 3269 mp, nr.cad.66617, aflate în domeniul privat al municipiului Hunedoara şi în administrarea Societății Parc Industrial S.R.L. Hunedoara

HCL 216 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 215 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2018

HCL 214 / 2018

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Hunedoara și Instituția Prefectului - județul Hunedoara

HCL 213 / 2018

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 2297 mp, înscris în C.F. nr. 70024 Hunedoara, nr. cadastral 70024, aflat în domeniul public al municipiului Hunedoara, situat în incinta Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor" („SSA") din municipiul Hunedoara

HCL 212 / 2018

privind stabilirea componenței colegiului director al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara

HCL 211 / 2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 210 / 2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. HUNEDOARA

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14406592

Vizite ziua 20.06.2018 : 1743