Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 296 / 2018

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.08.2018 - 30.09.2018

HCL 295 / 2018

pentru aprobarea execuţiei bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara pentru trimestrul II 2018

HCL 294 / 2018

pentru aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul II 2018

HCL 293 / 2018

privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Hunedoara şi Societatea EXPERT MEDIA DIPLOMATIC S.R.L., în vederea organizării unui curs
de formare profesională

HCL 292 / 2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 406/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare alei pietonale și trotuare pe b-dul Dacia, partea stângă pe sectorul cuprins între strada Mureșului și b-dul Mihai Viteazul" din municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara

HCL 291 / 2018

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 41/2018 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara

HCL 290 / 2018

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Hunedoara nr. 100/2018 privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie, cu modificările și completările ulterioare

HCL 289 / 2018

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E-Distribuție Banat S.A. Timișoara, asupra terenului înscris în CF nr. 70301, nr. cad. 70301, în suprafață de 10 mp, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton

HCL 288 / 2018

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 98 mp, aparţinând Municipiului Hunedoara, situat pe str.Constantin Brâncuși, nr.5, cu destinația grădină

HCL 287 / 2018

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 93 mp, aparţinând Municipiului Hunedoara, situat pe str.Constantin Brâncuși, nr.5, cu destinația grădină

HCL 286 / 2018

privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.107/09.05.2018 încheiat între Municipiul Hunedoara și B.E.

HCL 285 / 2018

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, strada Batiz, nr. 1, bl. F2, sc. A, et. 2, ap.14

HCL 284 / 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 2/2011 privind constituirea comisiei locale de ordine publică a municipiului Hunedoara şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

HCL 283 / 2018

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna iunie 2018

HCL 282 / 2018

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Hunedoara și DAR Draxlmaier Automotive S.R.L.

HCL 281 / 2018

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri, situate în municipiul Hunedoara, str. Bicaz, nr.2 (Piaţa Obor)

HCL 280 / 2018

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de închiriere nr. 322/391/22.12.2016 încheiat între Municipiul Hunedoara şi Societatea CRISTIPAN ACTIV S.R.L.

HCL 279 / 2018

privind aprobarea participării unui grup de elevi din municipiul Hunedoara la tabăra internațională de vară din Vonyarcvashegy - Ungaria, în perioada 20-26 august 2018

HCL 278 / 2018

privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de până la 2.000 lei în vederea participării delegaţiei municipiului Hunedoara la Carnavalul Istoric „Savaria" ce va avea loc în oraşul înfrăţit Szombathely-Ungaria, în perioada 24-26 august 2018

HCL 277 / 2018

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Hunedoara - Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică şi Societatea NET DOCRINE SRL

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14947262

Vizite ziua 17.08.2018 : 3215