Hotărârile Consiliului Local

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 40 / 2018

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2021 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 39 / 2018

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Hunedoara pe anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2021

HCL 38 / 2018

pentru completarea și modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.234/2016 privind aprobarea cofinanțării de 2% și a contribuției proprii a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara la proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara aferent fazei a II-a, cu modificările ulterioare

HCL 37 / 2018

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.02.2018 - 31.03.2018

HCL 36 / 2018

prin care se ia act de renunțarea la funcția de administrator al Societății Salubprest Hunedoara SRL a doamnei Popa Camelia, precum și numirea unui nou administrator

HCL 35 / 2018

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare platou Casa de Cultura din municipiului Hunedoara"

HCL 34 / 2018

privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru etajul clădirii în suprafaţă de 236 mp, monument istoric, situată în Mun. Hunedoara, P-ţa Libertăţii, nr.12, înscrisă în CF 62841-C1-Hunedoara

HCL 33 / 2018

privind acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri

HCL 32 / 2018

privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 31 / 2018

privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirea situată în municipiul Hunedoara, str. Cerbului, nr. 12, bl. A1, ap. 4, proprietatea Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Hunedoara

HCL 30 / 2018

privind acordarea scutirii la plată impozitului pentru clădirile şi terenul aferent, situate în Municipiul Hunedoara, str. Avram Iancu , nr. 1, bl.136, ap. 25 şi str. Trandafirilor, nr.18, proprietatea Asociaţiei Umanitare Betel

HCL 29 / 2018

privind acordarea de scutire la plată impozitului pentru clădirile și terenul, din municipiul Hunedoara, str. Timotei Cipariu , nr.29, proprietatea Asociaţiei Corvin Savaria Tarsasag

HCL 28 / 2018

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.140/2015 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Hunedoara în societate cu răspundere limitată, cu modificările ulterioare

HCL 27 / 2018

privind modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 140/2015 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Hunedoara în societate cu răspundere limitată, cu modificările ulterioare

HCL 26 / 2018

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L. și acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L.

HCL 25 / 2018

pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Hunedoara

HCL 24 / 2018

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. Hunedoara

HCL 23 / 2018

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare Grădinița cu program normal nr. 6, str. Trandafirilor nr. 18, structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 1" din municipiul Hunedoara

HCL 22 / 2018

privind aprobarea "Documentațiilor tehnico-economice pentru obținerea avizului de securitate la incendiu la Colegiul Economic Emanuil Gojdu - Corpurile A1, A2, B și C, Ateliere școală și sală de sport, Cantina și Internat - municipiului Hunedoara", precum și a indicatorilor tehnico economici aferenți acestora

HCL 21 / 2018

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare teren de sport multifuncțional Colegiul Național de Informatică Traian Lalescu municipiul Hunedoara, județul Hunedoara''

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 13274133

Vizite ziua 21.02.2018 : 1975