Hotărârile Consiliului Local

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 255 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2017

HCL 254 / 2017

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. ECO SID S.R.L. HUNEDOARA, precum şi acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. ECO SID S.R.L. HUNEDOARA

HCL 253 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 322/2016

HCL 252 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 251 / 2017

privind modificarea tarifelor practicate de către Societatea Salubprest Hunedoara SRL pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara, precum și modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara nr. 69/36470/25.05.2015

HCL 250 / 2017

privind acordul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara pentru închirierea, prin licitaţie publică, conform prevederilor legale, de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială „ Părintele Arsenie Boca" Hunedoara, a spaţiului în suprafaţă de 2 mp din incinta acestuia, parter, pentru amplasarea unor automate de băuturi calde şi reci şi produse alimentare, aflat în administrarea acestuia şi în domeniul public al Municipiului Hunedoara

HCL 249 / 2017

privind aprobarea transmiterii în administrare a bunurilor rezultate din finalizarea proiectului „Moștenirea culturală Castelul Corvinilor - Muzeul Casa Breslelor, Municipiul Hunedoara", din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural " finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 precum și a altor bunuri către Muzeul de arheologie, istorie și etnografie din municipiul Hunedoara

HCL 248 / 2017

privind aprobarea alocării sumei de până la 46.000 lei din bugetul local al municipiului Hunedoara pentru premierea elevilor și sportivilor din municipiul Hunedoara care în anul școlar 2016-2017 au obținut distincții la olimpiade și concursuri internaţionale și naționale, precum şi pentru premierea profesorilor şi antrenorilor coordonatori

HCL 247 / 2017

privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a spaţiului nr. 1, parter, în suprafaţă de 22,00 mp, situat în Complexul Comercial Dunărea, strada Mihai Viteazu, FN, în favoarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi Siguranţa Alimentelor Hunedoara

HCL 246 / 2017

privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii între titularii contractelor de închiriere nr. 110/05.04.2013 si nr. 111/05.04.2013, prelungite prin acte adiţionale ulterioare

HCL 245 / 2017

privind repartizarea unei locuințe de necesitate situată în municipiul Hunedoara

HCL 244 / 2017

privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, a stabilirii ordinii și a modului de soluționare a cererilor

HCL 243 / 2017

privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.119/05.03.2014 încheiat între Municipiul Hunedoara și Cherecheş Ramona- Floarea

HCL 242 / 2017

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a spaţiilor situate la etajul I, în suprafaţă totală de 78,4 mp din cadrul Complexului Comercial Dunărea în favoarea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Decebal"

HCL 241 / 2017

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.42/2015 privind încetarea prin acordul părților a Contractului de administrare a imobilului "Casa de Cultură" din Municipiul Hunedoara nr. 49774/7453/2011 încheiat între Municipiul Hunedoara și Județul Hunedoara și restituirea imobilului în administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 240 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 256/2014

HCL 239 / 2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA PREST HUNEDOARA

HCL 238 / 2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA PREST HUNEDOARA în vederea aprobării Statutului și Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara, în condițiile legii

HCL 237 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de comodat nr. 249/08.04.2014, pentru spaţiul situat în Municipiul Hunedoara, b-dul Libertăţii, nr. 17, camerele 30, 31, 32

HCL 236 / 2017

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților și acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea CORVINA HUNEDOARA SRL

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 11243173

Vizite ziua 25.07.2017 : 4015