Proiecte de hotărâri

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 435/2017 privind "Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2016-2023"

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Recreere Pensionari din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 / 2018

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Hunedoara nr. 100/2018 privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 / 2018

Proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de amplasare şi autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 / 2018

Proiectul de hotărâre privind încadrarea pe zone a clădirilor și terenurilor situate în intravilanul municipiului Hunedoara, precum și încadrarea pe zone și categorii de folosință a terenurilor situate în extravilanul municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 / 2018

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 288/2017 privind aprobarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANTULUI pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 / 2018

Proiectul de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie a susținătorilor legali a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 / 2018

privind aprobarea delegării de gestiune, prin negociere directă, a unor activități edilitar-gospodărești a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 / 2018

privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara - PROIECT RETRAS IN DATA 12.04.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează la nivelul anului 2018, a modului de valorificare și a priorităților privind valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 / 2018

privind aprobarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 64 / 2017

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2018-2019

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14431833

Vizite ziua 23.06.2018 : 3131