Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 351 / 2015

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 350 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2018

HCL 349 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 348 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2018

HCL 347 / 2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 302/2018 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu privire la depunerea aplicației de finanțare a proiectului "Îmbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la servicii medicale de urgență", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgente

HCL 346 / 2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Hunedoara nr. 301/2018 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu privire la depunerea aplicației de finanțare a proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.A Ambulatorii

HCL 345 / 2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A.

HCL 344 / 2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA PREST HUNEDOARA"

HCL 343 / 2018

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului "Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației", în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/350/2/1 (CP10/2018) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente", în cadrul Obiectivului specific 2.1 "Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP"

HCL 342 / 2018

privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile străzi din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Hunedoara

HCL 341 / 2018

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.92/2017

HCL 340 / 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Vest"

HCL 339 / 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Est"

HCL 338 / 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul Central"

HCL 337 / 2018

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara"

HCL 336 / 2018

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L. și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L.

HCL 335 / 2018

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. Hunedoara

HCL 334 / 2018

privind aprobarea alocării sumei de până la 80.000 lei, din bugetul local al municipiului Hunedoara, pentru premierea familiilor care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an „Nunta de Aur"

HCL 333 / 2018

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Asociația „Corvin Savaria" Társaság, la organizarea evenimentului "Zilele Maghiare din Județul Hunedoara", care se va desfășura în perioada 23-30.09.2018

HCL 332 / 2018

privind aprobarea transmiterii în administrare a Instalației RX - diagnostic de tip Computer Tomograf cu minim16 slice-uri către Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara"

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 15167465

Vizite ziua 22.09.2018 : 1423